25-02-07

WAT IS EEN GEDRAGSSTOORNIS?

Kinderen die zich storend, impulsief of agressief gedragen, zijn niet noodzakelijk gedragsgestoord.
Men kan maar spreken van een gedragsstoornis wanneer er sprake is van een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon bij kinderen, waarbij sociale regels en normen worden overtreden. Enkele symptomen zijn: pesten, vechten, stelen, liegen, brand stichten, van huis weglopen, spijbelen, inbreken,...

Kinderen met gedragsstoornissen zijn meestal niet in staat om positieve relaties te onderhouden met andere kinderen en met volwassenen. Nogal vaak hebben ze een lager IQ en presteren ze op school ondermaats. Hyperactiviteit en aandachtsstoornissen komen frequent voor bij gedragsgestoorde kinderen.

Bij gedragsstoornissen onderscheidt men de gedragsstoornis in engere zin (of 'conduct disorder') en het oppositioneel-opstandig gedrag. Deze laatste kan als voorloper gezien worden van de conduct disorder.

Link: gedragsstoornissen

Belangrijkste kenmerken:
Er worden in de DSM IV verschillende gedragsstoornissen onderscheiden:
ODD: Oppositional Defiant Disorder. In het Nederlands: 'oppositioneel opstandige gedragsstoornis.'
CD: Conduct Disorders.In het Nederlands:'gedragsstoornis'.
Andere gedragsstoornissen. Daar staat dan bij NOS. In het Nederlands: 'niet anders omschreven'. (net als bij PDD-NOS)

Kinderen met ODD vallen op omdat ze :
-dikwijls hun geduld verliezen.
-vaak met volwassenen in discussie gaan.
-de regels die door volwassenen worden gesteld aan hun laars lappen -vaak anderen ergeren.
-anderen de schuld geven van hun eigen fouten.
-gauw geraakt zijn door anderen.
-snel kwaad worden en zich beledigd voelen.
-zich wrokkig, nijdig en boosaardig gedragen.
-dikwijls vloeken en grove taal gebruiken.

Dit gedrag heeft ieder kind en iedere volwassene wel eens. Je kunt pas spreken van Oppositionele stoornis als het kind heel vaak heel veel van deze gedragingen vertoont.
Dat kan alleen een kinderpsychiater goed beoordelen. Een oppositionele gedragsstoornis wordt onderscheiden van een zgn. Conduct Disorder (gedragsstoornis).
Bij ODD is opstandig, ongehoorzaam gedrag aanwezig, maar is agressief, gewelddadig gedrag afwezig.
ODD gaat vaak samen met:
- leerproblemen - stemmingsproblemen - hyperactiviteit - verslaving.

Kenmerk van een gedragsstoornis is dat het lastig te behandelen is omdat:
-het kind over het algemeen weinig probleembesef heeft (als dit ook bij de ouders zo is wordt het extra moeilijk)
-het kind de schuld van het probleem dikwijls bij anderen legt (niet hij is lastig maar hij wordt uitgelokt)
-er in eerste instantie winst is met oppositioneel gedrag (de omgeving is bang, geeft toe, het kind kan de omgeving naar zijn hand zetten)
Meer lezen?

14:32 Gepost door noeke in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: gedragsstoornissen |  Facebook |