28-11-04

DRINGENDE OPROEP !

Er werd me gevraagd (via email) of ik deze oproep even wou plaatsen.


Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen


Naar aanleiding van een wetenschappelijk onderzoek op de Universiteit Gent, is de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen o.l.v. Professor Roeyers op zoek naar gezinnen (met één of meer kinderen) waarvan één van beide ouders een diagnose ‘autismespectrumstoornis’ heeft.

Doel van het onderzoek is om na te gaan in welke mate de kwaliteit van het gezinsleven beïnvloed wordt door stress en door ondersteuning vanwege de omgeving.
Met de resultaten van dit onderzoek willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de ondersteuning voor mensen met autisme en hun gezinnen in Vlaanderen.

Het onderzoek gaat van start in september en gebeurt aan de hand van vragenlijsten en een gesprek, waardoor slechts één keer de verplaatsing naar de Universiteit Gent nodig is.
Aangezien we op zoek zijn naar een groot aantal deelnemers voor dit onderzoek, zouden we het heel erg appreciëren als ook u zou willen meewerken !

Indien u enkel in het weekend of ’s avonds vrij bent om deel te nemen aan het onderzoek, dan is dit geen enkel probleem.
De gezinnen die meewerken aan het onderzoek, krijgen een financiële vergoeding als blijk van dank.
Indien u dit wenst, ontvangt u bovendien na het onderzoek een individueel verslag met de resultaten van het onderzoek.

Uiteraard zullen de persoonlijke gegevens die we verzamelen, volledig vertrouwelijk worden behandeld, met respect voor de privacy van elk gezin.
Indien u en uw partner bereid zijn om deel te nemen aan dit onderzoek of indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met Jo Renty,
Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent, tel. 09/264.91.05
of uw naam, adres en telefoonnummer mailen naar Jo.Renty@UGent.be.

Uw deelname zou een enorme steun betekenen in het onderzoek naar ondersteuning van gezinnen waar ASS voorkomt !
Alvast hartelijk dank !
Met vriendelijke groeten,

Lic. Jo Renty en Prof. Herbert Roeyers.

10:23 Gepost door noeke | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |