27-09-07

NIETS WAS ALLES WAT HIJ ZEI...

Wegens drukke werkzaamheden heb ik niet meer zoveel tijd om te schrijven.
Maar dit wilde ik toch even vertellen.
Een vriend van mij zijn kleinzoon word binnenkort 3 jaar en daar hebben ze op school vastgesteld dat hij waarschijnlijk ook een autisme spectrumstoornis heeft.(Hij was pas 14 dagen op school!)
Als ik soms aan andere mensen vertel dat ik vaak kan zien dat er iets mis is met kinderen die ik ontmoet, dan krijg ik soms het antwoord:
Vroeger bestond "dat" toch niet en nu hebben ze daar een naam op geplakt, of zeggen ze niet wat snel dat er iets "mis" is?.
Dat is waar, vroeger hoorde je niet zoveel spreken over AUTISME of HDHD, maar ik denk dat dat komt omdat ze nu veel vroeger kunnen zien dat er iets scheelt met je kind omdat leraars, leraressen en mensen van de opvangcentra meer weten over deze aandoeningen.
Vooral ook omdat je er meer over hoort in de media.
Ik vind het wel een grote stap in de goede richting, dat de mensen hier wat meer over vernemen.
Het is namelijk geen ziekte, maar een stoornis en mits goede begeleiding kunnen deze kinderen toch gelukkig zijn.
Alhoewel het soms als ouder niet gemakkelijk is om je in de leefwereld van je kind in te leven.


Er is ook een nieuwe film uitgebracht door Nic Balthasar : "BEN X"
Het is de verfilming van het boek: Niets is alles wat hij zei.
Korte inhoud van de film:
Ben is anders. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. >br>Hij lijkt te leven in zijn eigen universum, dat zich voor meer dan de helft afspeelt in de wereld van online computergames. >br>In de echte, harde wereld van een technische school is het leven voor hem een dagelijkse hel, met twee kerels die hem het leven bijna letterlijk onmogelijk maken.
Ben heeft een plan. Een plan van één woord: moord!
Dan komt zijn internetvriendin Scarlite in zijn leven.
Dat behoorde niet tot het plan.

Meer info hierover vind je op deze site:Ben X

15:13 Gepost door noeke in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

25-02-07

WAT IS EEN GEDRAGSSTOORNIS?

Kinderen die zich storend, impulsief of agressief gedragen, zijn niet noodzakelijk gedragsgestoord.
Men kan maar spreken van een gedragsstoornis wanneer er sprake is van een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon bij kinderen, waarbij sociale regels en normen worden overtreden. Enkele symptomen zijn: pesten, vechten, stelen, liegen, brand stichten, van huis weglopen, spijbelen, inbreken,...

Kinderen met gedragsstoornissen zijn meestal niet in staat om positieve relaties te onderhouden met andere kinderen en met volwassenen. Nogal vaak hebben ze een lager IQ en presteren ze op school ondermaats. Hyperactiviteit en aandachtsstoornissen komen frequent voor bij gedragsgestoorde kinderen.

Bij gedragsstoornissen onderscheidt men de gedragsstoornis in engere zin (of 'conduct disorder') en het oppositioneel-opstandig gedrag. Deze laatste kan als voorloper gezien worden van de conduct disorder.

Link: gedragsstoornissen

Belangrijkste kenmerken:
Er worden in de DSM IV verschillende gedragsstoornissen onderscheiden:
ODD: Oppositional Defiant Disorder. In het Nederlands: 'oppositioneel opstandige gedragsstoornis.'
CD: Conduct Disorders.In het Nederlands:'gedragsstoornis'.
Andere gedragsstoornissen. Daar staat dan bij NOS. In het Nederlands: 'niet anders omschreven'. (net als bij PDD-NOS)

Kinderen met ODD vallen op omdat ze :
-dikwijls hun geduld verliezen.
-vaak met volwassenen in discussie gaan.
-de regels die door volwassenen worden gesteld aan hun laars lappen -vaak anderen ergeren.
-anderen de schuld geven van hun eigen fouten.
-gauw geraakt zijn door anderen.
-snel kwaad worden en zich beledigd voelen.
-zich wrokkig, nijdig en boosaardig gedragen.
-dikwijls vloeken en grove taal gebruiken.

Dit gedrag heeft ieder kind en iedere volwassene wel eens. Je kunt pas spreken van Oppositionele stoornis als het kind heel vaak heel veel van deze gedragingen vertoont.
Dat kan alleen een kinderpsychiater goed beoordelen. Een oppositionele gedragsstoornis wordt onderscheiden van een zgn. Conduct Disorder (gedragsstoornis).
Bij ODD is opstandig, ongehoorzaam gedrag aanwezig, maar is agressief, gewelddadig gedrag afwezig.
ODD gaat vaak samen met:
- leerproblemen - stemmingsproblemen - hyperactiviteit - verslaving.

Kenmerk van een gedragsstoornis is dat het lastig te behandelen is omdat:
-het kind over het algemeen weinig probleembesef heeft (als dit ook bij de ouders zo is wordt het extra moeilijk)
-het kind de schuld van het probleem dikwijls bij anderen legt (niet hij is lastig maar hij wordt uitgelokt)
-er in eerste instantie winst is met oppositioneel gedrag (de omgeving is bang, geeft toe, het kind kan de omgeving naar zijn hand zetten)
Meer lezen?

14:32 Gepost door noeke in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: gedragsstoornissen |  Facebook |

02-11-05

EEN BEETJE MEER NIEUWS...

Onze Sam had vorig schooljaar een heel goed rapport.
Hij was de eerste van de klas, dus op dat gebied zit alles wel goed.
Ik moet hem wel veel controleren, anders leert hij zijn lessen niet!
Op sociaal vlak komt hij echter nog veel tekort.
Omgaan met geld dat kan hij nog steeds niet.
Dirk, onze thuisbegeleider (het is nu voor het laatse jaar dat ik hulp krijg, want de 3 jaar zijn tegen eind augustus om)heeft een schema opgemaakt om hem te helpen.
Op dit moment is het zo dat als hij geld krijgt, dit dezelfde dag reeds op is!
Dit kan natuurlijk niet en daarom moet hij leren sparen.
Samen met Dirk heb ik eerst alles besproken en daarna heeft hij met Sam gepraat.
Hij heeft nu zelf een spaarpot ineengeknutseld...
Weliswaar is hij wat scheef gezaagd en krom genageld, maar hij vond het wel plezant om te doen.
Het moest natuurlijk wel direct gebeuren, zoals bij de meeste kinderen met een a.s.s..
Ondertussen zit er toch al wat geld in zijn spaarpot; zo kan hij leren dat hij voor één ding tegelijk spaart en daarna voor een ander.
Hij leert zo ook dat hij niet al zijn geld kan uitgeven om broodjes, drank en snoep te kopen!
Waar hij ook nog veel problemen mee heeft, dat is opruimen.
Zijn kamer is meestal een chaos en alles ligt op de grond.
Ik denk dan dat zijn kamer een beetje is zoals het er in zijn hoofd soms aan toe gaat...
Wij hebben samen opgeruimd en ik heb hem gezegd wat en hoe hij dingen moest doen.
De potloden bij de potloden...de cd'tjes in de doosjes...enz...
Hij moet leren dingen samen op te bergen, zo wordt het overzichtelijker en duidelijker.
Wij maken ook veel gebruik van kartonnen dozen om alles netjes in weg te bergen.
Zo wordt de inhoud van de kast ook beter gesorteerd.
Zijn slaapruimte is nu ook gescheiden van de rest, waardoor hij nu kan slapen zonder hindernissen.
Op dit moment zijn mijn beide zoons aan de zee en heb ik even adempauze. Het is toch zwaar 2 pubers op te voeden, zelfs zonder dat ze een handicap hebben.
Tot schrijfs.

11:13 Gepost door noeke in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |